• darkblurbg
    Van Dijk Belastingadviseurs B.V.
    “Ondernemen zonder de zorgen van een administratie”
  • darkblurbg
    Van Dijk Belastingadviseurs B.V.
    “Ondernemen zonder de zorgen van een administratie”

Disclaimer voor www.vandijkbelastingadviseurs.nl

Van Dijk Belastingadviseurs B.V. verleent u hierbij toegang tot www.vandijkadviesgroep.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Van Dijk Belastingadviseurs B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.vandijkadviesgroep.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst.

Beperkte aansprakelijkheid

Van Dijk Belastingadviseurs B.V. spant zich in om de inhoud van www.vandijkadviesgroep.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.vandijkbelastingadviseurs.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Van Dijk Belastingadviseurs B.V.

Voor op www.vandijkbelastingadviseurs.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Van Dijk Belastingadviseurs B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Van Dijk Belastingadviseurs B.V.